Δευτέρα

AdaggioΚατακόκκινη Sangria...
Το ποτήρι μου ριγμένο στο μπαούλο που είχε βάλει για τραπέζι...
Ίδια εποχή...πρώτη φορά...με Adaggio του ΑlbinoniBoήθεια!!!