Τετάρτη

Β 612


" - Όχι! Όχι! Δε θέλω έναν ελέφαντα μέσα σ' ένα βόα.
Ένας βόας είναι πολύ επικίνδυνο πράμα κι ένας ελέφαντας πιάνει πολύ τόπο. Εκεί που ζω τα πάντα είναι μικροσκοπικά.Χρειάζομαι ένα αρνί.
Ζωγράφισέ μου ένα αρνί. "