Τετάρτη

56 seconds of solitude


Leche nous tranquille


Pour Morgana et sa post!

La calle Posadas - Buenos Aires
"ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ότι σκότωσα τη Maria Iribarne Hunter. Αλλά κανείς δεν ξέρει πώς τη γνώρισα, ποιές ακριβώς ήταν οι σχέσεις ανάμεσά μας και πώς μου μπήκε η ιδέα να τη σκοτώσω..."


"...Κι ήταν σαν να είχαμε ζήσει κι οι δυο σε λαγούμια ή τούνελ παράλληλα, δίχως να ξέρουμε πως προχωρούσαμε ο ένας πλάι στον άλλον, σαν ψυχές ολόιδιες σε καιρούς ολόιδιους, για να σμίξουμε εκεί που που τελείωναν ετούτα τα λαγούμια, μπροστά σε μια σκηνή ζωγραφισμένη από μένα σαν κλειδί προορισμένη για εκείνην μονάχα, σαν ένα μυστικό μήνυμα πως εγώ ήμουν κιόλας εκεί και πως τα λαγούμια είχαν σμίξει τελικά και η ώρα της συνάντησης είχε φτάσει..."

Ερνέστο ΣάμπατοΣάββατο

Roy, the toxic boy


To those who knew him
-his friends-
we called him Roy.
To others he was known
as that horrible Toxic Boy.

He loved ammonia and asbestos,
and lots of cigarette smoke.
What he breathed in for air
would make other people choke!
His very favorite toy

was a can of aerosol spray;
he'd sit quietly and shake it,
and spray it all the day.He'd stand inside the garage

in the early-morning frost,
waiting for the car to start
and fill him with exhaust.The one and only time

I ever saw Toxic Boy cry
was when some sodium chloride
got into his eye.One day for fresh air
they put him in the garden.

His face went deathly pale
and his body began to harden.
The final gasp of his short life

was sickly with despair.
Whoever thought that you could die
from breathing outdoor air?As Roy's soul left his body
we all said a silent prayer.
It drifted up to heaven
and left a hole in the ozone layer.


by Tim Burton