Κυριακή

Half Moon

16/8

ΑΠόψε εΊχε έκλειΨη ΣελήΝης...

Το φεΓγάρι ωστΌσο ανΤί να καθίΣει φρόνιμΑ Να κρυΦτεί προΤίμΗσε να αρΧίΣει τα παιχνιΔάκια...


"καλά το λεν για το φεγγάρι
πως τις διαλέγει τις γωνιές στον ουρανό..."